תורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב


גמר ולד

א' בעמר
אחשורוש

חרבן הבית
טיטוס והיתוש

י"ב שרי נ'
עשו הרשע התגלגל בטיטוס

רבי ישמעאל והמלאך !

'
פסח שני שעה י' '


קודים בתורה - דף ראשי