ביטויים ארוכים בדילוגים בתורה


חרמה אכנך - ארור בין לאדן ונקמה למשיח
יוסף ואחיו


בסדרה הבאה נמצאו 4 ביטויים ארוכים הקשורים כולם ליאסר ערפאת:


חמת י.ערפאת ראה צבא אש``ף ארו
מתן דין י. ערפאת

מסר לבוש: ערפאת מממן טרור
ראש אש''ף ערפאת עם פמליא בא !


קודים בתורה - דף ראשי