הקדמה והסבר לשיטת הדילוגים בתורה


בתחילת הדברים עלינו להקדים ולומר שניתן למצוא באמצעות המחשב דילוגים מדילוגים שונים בכל טקסט קיים כלשהו. האימרה הידועה : '' אפשר למצוא דילוגים גם בספר טלפונים '' היא אכן מדויקת ! אם כך, המבקש לחקור את תופעת הדילוגים בתורה, חייב לפתח הבנה אלו דברים ניתן למצוא בכל טקסט מזדמן כלשהו, ואלו דברים סבירות הימצאותם נמוכה...

לצורך הבנה זו ריכזנו את עקרי הדברים ב 10 סעיפים כלליים המרחיבים את העניין:


1. תופעת הביטויים הארוכים בדילוג שווה בתורה:

אם המילה או הביטוי אינם ארוכים, הם ימצאו פעמים רבות בכל טקסט . ככל שהביטויים ארוכים יותר כך יורדת סבירות הופעתם, כאשר כל אות נוספת בביטוי מעלה ביחס תלול את אפשרות הימצאותו. לדוגמא: בטקסט בגודל התורה ( הכולל 304,805 אותיות ) ביטוי בסדר גודל של 8-7 אותיות , ימצא בדרך כלל לפחות פעם אחת, אלא אם כן הוא מורכב מאותיות נדירות . לעומת זאת ביטוי של 10-9 אותיות בדרך כלל לא ימצא, אלא אם כן הוא מורכב מאותיות שכיחות (ראה טבלת שכיחות אותיות בתורה). צופן התורה מכיל ממצאים רבים של ביטויים ארוכים ביותר שאפשרות הופעתם האקראית שואפת לאפס.
לדוגמא: ארור בין לאדן - מדור ביטויים ארוכים בדילוגים בתורה

2. עקרון הדילוגים המינימליים. כאשר מילה או ביטוי מופיעים פעמים רבות בדילוגים, אנו שמים לב ומייחדים את ההופעה של הביטוי בדילוג הקטן ביותר ( המינימלי ). בנוסף, אנו מתיחסים גם להופעות הבאות בתור לפי גודל הדילוג. (כמעט מינימליים ). אז מתגלות מספר תופעות מיוחדות, אחת מהן היא שלעיתים קרובות, הדילוג המינימלי ( או הכמעט מינימלי ) מופיע במקום שבו הוא קשור עם המשמעות של הטקסט עצמו.
לדוגמא: התשובה

3. תופעה נוספת: לעיתים קרובות, הופעות מינימליות או כמעט מינימליות של מילים או ביטויים הקשורים אחד לשני מבחינת משמעותם, מופיעים בטבלאות אחד בקרבת השני .
לדוגמא: מגדלי התאומים - מדור אקטואליה

4. לעיתים רואים מפגש של שני ביטויים שרק אחד מהם מינימלי או כמעט מינימלי, אך הביטוי השני מופיע בקרבה מיוחדת אל הראשון.

5. קונפיגורציות מיוחדות. החשובה שבקונפיגורציות המיוחדות היא הופעה של ביטויים בדילוג זהה אחד בקרבת השני. תופעה זו נקראת: ''הדילוג המקביל''. לדוגמא : נרות

6. סוג נוסף : הופעה באותה עמודה.
לדוגמא : גיוס מילואים

7. סוג נוסף : הופעת ביטויים בעמודות מקבילות.
לדוגמא: א' בעומר

8. הופעת דילוג כאשר יש קשר רעיוני בין תוכן הדילוג לבין מספר אותיות הדילוג.
לדוגמא: נכבשה יהודה
דוגמא נוספת: משנה תורה לרמב''ם

9. מצבור של הופעות הביטוי במקום מסויים, מעבר לסבירות סטטיסטית.

10. הופעה או מספר הופעות של ביטוי או ביטויים, אשר בהסתברות סטטיסטית רגילה היה הדילוג המינימלי שלהם, נפרש על גבי מאות או אלפי אותיות רווח - ואילו ביטויים אלו בצופן התורה מאופיינים בדילוג קצר מאוד.
לדוגמא: אל''מ רמון .

חומר עזר: ראה גם איך מחשבים מפגש מינימלי


   קישורים לאתרי קודים נוספים