אקטואליה בדילוגים


בית חב"ד בבומבי


10/12/2008 - הטבלה המדהימה הבאה התגלתה כבר ביום ד' - עם תחילת סדרת הפיגועים בבומבי.
הטבלה הבאה התגלתה ע"י ד"ר משה כץ הי"ו כבר ביום רביעי בו החל האורע בבומבי. להזכירכם, הידיעות על תוצאות הפיגוע התקבלו רק שלשה ימים אחרי, עם השתלטות כוחות הקומנדו ההודי על מתחם בית חב"ד.
הרב כ"ץ חיפש אחרי המפגש בין הביטויים: "בבומבי" לבין "בית חב"ד". אגב, לגבי השימוש בשם "בומבי" - שם זה היה שמה של העיר הגדולה שבהודו עד לפני כעשור שנים, שאז שונה שמה של העיר למומבאי - ולכן השימוש בשם זה.


align="right"

בטבלה מוצג המפגש הקרוב ביותר בין שני הביטויים, כאשר הביטוי "בבומבי" מופיע בדילוג -10 שהוא הדילוג המינימלי בתורה !
והביטוי "בית חב"ד" מופיע בדילוג -159 שהוא הרביעי מינימלי בתורה ואולם הוא המינימלי בספר ויקרא - בו נמצא המפגש !
בדיקה מעמיקה יותר מגלה שבתחילת הדילוג "בית חב"ד" מופיעות האותיות ר' ב' - והדילוג נקרא גם כ: "רב בית חב"ד"
או "בבית חב"ד" - שני ביטויים אלו הם המינימליים בכל התורה !

מספר הרב משה כ"ץ:
מיד עם התקבל הטבלה הבחנתי שהמפגש נמצא בפרשת "אחרי מות" כשתחילת הפרשה מתחילה במשפט:
"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימתו"


ליבי לא נבא לי טובות והבחנתי גם בטקסט המופיע בתוך הדילוג בית חב"ד האומר: "אשר עלה עליו הגורל".

הביטוי: "טרור" בדילוג מינימלי רביעי בתורה התגלה לי בדיוק באותו מקום וחששותי היו כבדים ביותר.

במוצאי שבת אם היוודא דבר האסון, הבחנתי בדיווח שהעבירו אנשי זק"א אשר היו נוכחים בזירת הארוע,
אנשי זק"א דיווחו כי באחד הארונות שבבית, נמצא ספר תורה אשר קליע עבר בדיוק במרכזו,
אנשי זק"א נדהמו לראות כי הקליע עבר בדיוק בפרשה בפסוק :
"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימתו"
מוסיף הרב משה כ"ץ: בדיקת הקרע שנפער בגווילי ספר התורה, תוך עיון מדוקדק באותיות הכתובות, העלה כי במסלול תנועתו שיסף הקליע ופרע את הקלף, בקו המקביל לשורת האותיות בפסוקים שבחומש ויקרא טז ג-ד, בכתוב: "בזאת יבא אהרן אל הקדש... כתנת בד קדש ילבש... ורחץ במים את בשרו ולבשם".

הפלא ופלא! בתוך שני פסוקים אלו מרוכזות כל אותיות התיבה בְּבּוֹמְבֵּי שנחשפה במחשב! יתרה מזאת! ה-ב האחרונה שבתיבה זו, היא-היא גם נקודת המפגש של הביטויים: בבית חב"ד-בְּבּוֹמְבֵּי!הקש כאן לקריאת המאמר המקורי שנכתב ע"י ד"ר משה כ"ץ

יהי זכרם ברוך.


   חזרה לאקטואליה בדילוגים