אקטואליה בדילוגים


רוז בת מארי


11/09/2008 - רוז בת מארי - נמצא מרומז בצופן התורה.
מיד עם גילוי שרידי גופתה של רוז פיזם אנו חושפים בפני הגולשים את הצופן שנמצא ע"י גיל ברוך מיד עם פרסום הפרשה:הטבלה שלפנינו התגלתה לאחר חיפוש הביטוי: "רוז בת מארי".
זהו הדילוג היחידי בתורה של ביטוי זה.
מבחינה סטטיסטית הסיכוי של הימצאות ביטוי זה בדילוג כלשהו בתורה עומד על כ 1 ל 700.

ביטוי נוסף המתגלה בטבלה אומר: "מי אשר ימית ? " בדילוג -4 הדילוג המינימלי בתורה של ביטוי זה. מבחינה סטטיסטית הסיכוי של הימצאות ביטוי זה בדילוג 4 עומד על כ 1 ל 7000.
ממש בתוך דילוג זה מתגלה דילוג נוסף ומצמרר האומר: "טבע מתה" - האות ט' של "טבע" נקודה כמובן בחיריק. זהו הדילוג המינימלי בתורה של ביטוי זה והוא נמצא כאמור דוקא בתוך הדילוג "מי אשר ימית".

ממצאים נוספים ומשמעותיים ממשיכים להתגלות לנו מיד עם פרסום הטבלה:

צמד הביטויים "רוני" ו - "רון"; שמו של הרוצח, מתגלים בראש הטבלה שלנו כאשר בדיקה מהירה מגלה לנו שזהו המפגש הקרוב ביותר בדילוגים שווים של צמד ביטויים אלו בספר ויקרא.

עוד מתגלה הביטוי "מתה" בדילוג 588- המהווה דילוג מקביל לדילוג המרכזי ובעמודה החופפת לעמודת הדילוג המרכזי.

(הטבלה מתחילה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ג)


   חזרה לאקטואליה בדילוגים