אקטואליה בדילוגים


אש בכרמל


12/12/2010 - אסון השריפה בהר הכרמל מרומז בצופן התורה.
בטבלה שלפנינו חיפש החוקר ר' נחום בומבך אחר הביטוי: "אש בכרמל"

הביטוי שבטבלה הינו הדילוג המינימלי של ביטוי זה.
כבר בתחילת בחינת הדילוג אנו מבחינים כי הדילוג נפגש עם הפסוק: "ועל הארץ הראך את אשו הגדולה":
כמו כן, אנו מבחינים כי בתחילת הדילוג מופיעה המילה "בערו" והדילוג המלא הינו עם כן: "בערו אש בכרמל"

בהמשך החיפוש מתגלה הביטוי בדילוג 1 : "דרך אש" ובתוכו מתגלה הדילוג "רכב".
כאן, מתבצע חיפוש אחרי הדילוג "צוערים" ומתגלה הדילוג המלא : "ובו צוערים",
כדי להשלים את המסר המלא: "רכב בדרך אש ובו צוערים".

עוד מתגלה באותה עמודה ( תופעה שחוזרת על עצמה בצופן התורה וניתן ללמוד עליה בהקדמה ) פעמיים הדילוג המעיד על שנת הארוע: "תשעא".


לחץ כאן לתגובה לכתבה: replies@torah-codes.com

תגובות:   חזרה לאקטואליה בדילוגים