אקטואליה בדילוגים


חטיפת הנערים


02/07/2014 - פרשת הנערים החטופים נמצאה מרומזת בצופן התורה.
ביום שישי בי"ה לחודש סיון תשע"ד נחטפו שלושת הנערים גיל-עד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח. ארוע נורא זה הסתיים ברציחתם של שלושת הנערים שגופותיהם התגלו לאחר כשבועיים וחצי, שבועיים וחצי בהם עם ישראל העתיר בתפילות והתאחד רובו ככולו סביב הדאגה והשותפות בגורל אחינו הקדושים השם יקום דמם.

בטבלה הבאה שנמצאה ע"י ד"ר לייב שוורצמן הי"ו מתגלה צופן מדהים ומצמרר בצורה יוצאת דופן:הסבר לטבלה ושלב א':
הביטוי שהחוקר מחפש בצופן הוא "יחטוף אויב" , לביטוי זה עקב אורכו והאותיות הנדירות שבו כגון האות ט והאות ף, אין התאמה בצופן התורה.
לכן, החוקר מחפש את הביטוי בצורה של כתיב חסר ללא האותיות ו ואכן נמצאים 3 דילוגים כאלו בטקסט התורה: "יחטף איב".

הדילוג שלפניכם הוא הדילוג המינימלי בתורה בדילוג 1988.
בחלוקה של הטבלה ל 2 ועימוד הטבלה על 994 אותיות לשורה, אנו רואים כל אות שבדילוג המרכזי, כשהיא מופיעה פעם אחת בכל 2 שורות.

כעת, מחפש החוקר בתוך עמודת הדילוג הראשי אחרי רמזים נוספים ואכן - הרמז המתגלה, לא משאיר מקום לספק ומהמם בחוזקתו !

המסר המופיע באותה עמודה של הדילוג הראשי בדילוג 994 הוא: "דיוח חטיפה" !
כזכור, אחד הנערים מיד עם תחילת החטיפה מצליח להתקשר למשטרה ולדווח: "חטפו אותי" !

ההבנה המיידית היא כי כאן נמצא הצופן שהתורה מייחדת לארוע זה. ומכאן מתחילים לחפש אחר ממצאים נוספים:
ראשית אנו מבחינים כי הדילוג נפגש עם הפסוק: "הילד איננו ואני אנה אני בא"
דילוג נוסף ומשמעותי ביותר הוא הדילוג" יהודים" שהינו דילוג מקביל לדילוג המרכזי בדילוג 1988
גם הביטוי "השלשה" בדילוג 1 מתגלה בקירבה רבה לדילוג המרכזי.

כעת, מחפש החוקר אחר הדילוג: " י"ה סיון " וגם דילוג זה נמצא בתוך הטבלה שלנו. הרלוונטיות של דילוג זה הוא בעצם הימצאותו בטבלה כה מצומצמת ובקירבה כל כך גדולה לדילוג המרכזי.

טבלה המשכית ושלב ב':
אגב החיפוש אחר הדילוג י"ה סיון אנו מגלים שבתוך אותה טבלה נמצא עוד דילוג כזה זהה, אך דילוג זה הוא הרבה יותר משמעותי מבחינת עיקרון הדילוג המינימלי - היות ודילוג זה הינו הדילוג המינימלי ( בדילוג -43) בספר בראשית של ביטוי זה.

שימו לב שביטוי זה נמצא רחוק כחמש אותיות בלבד מהפסוק: "הילד איננו ואני אנה אני בא" שראינו בטבלה הקודמת.
עצם הימצאות דילוג מינימלי זה בדיוק באותו מקום, מובילה את המחקר הלאה לחשיפת צופן נוסף המוטמן בדיוק באותו מקום.

כעת, נעמד טבלה חדשה שגודלה כגודל הדילוג וכל שורה בטבלה מכילה 43 אותיות והרי הטבלה לפניכם:הממצא הראשון בו אנו מבחינים מיד הוא שמיד בסוף הדילוג מופיע הביטוי: "ישמעאלים" בדילוג 1
הממצא השני שמתגלה הוא שאנו מבחינים בדילוג: "חמאס" בדילוג מקביל ובסמיכות קרובה ביותר לדילוג המרכזי.

כעת, אנו מחפשים אחר הביטוי : "ירצחו" ומוצאים את הדילוג "מי ירצחו ? " בדילוג מינוס 6 בדיוק במרכז החלק העליון של טבלה מצומצמת זו.

דילוג זה הינו המינימלי בכל התורה וממורכז בדיוק רב לתוך הטבלה !

כמחווה לד"ר לייב שוורצמן אציין כי ד"ר שוורצמן מצא צורת דיאלוג מרתק בין החוקר לבין צופן התורה המתחיל בשאלה "מי... ?"

דוגמא נוספת לדיאלוג כזה תוכלו לראות בממצא ישן אליו תוכלו להגיע אליו בלחיצה על הקישור הבא: מי משיח ?
.
כמה סימלי שדווקא ד"ר שוורצמן יגלה בעצמו עוד דיאלוג שכזה באותה תבנית.

טבלה המשכית ושלב ג':כהמשך לדיאלוג של ד"ר שוורצמן אנו מביאים את הטבלה הבאה בה נמצא הדילוג המינימלי בתורה : "מי ירצחו"
כשבסמיכות אליו מופיע בפעם השלישית באותו מקום הדילוג של תאריך החטיפה: " י"ה בסיון " ,
והפעם בדילוג מינוס 50 שהוא הדילוג המינימלי השני בספר בראשית !

אנו שולחים את תנחומינו למשפחות הקדושים ומקווים כי יתקיים בהם הפסוק:
" בלע המות לנצח ומחה אד-ני יה-וה דמעה מעל כל פנים ".   חזרה לאקטואליה בדילוגים